In 2019 begon ik zinnen te verzamelen uit de boeken die ik las. Dat bleek een bijzonder zingevende bezigheid: het vergrootte mijn plezier in lezen en waardering voor boeken nog meer, en die waren al heel groot. Het smaakte naar meer: ik kreeg ook zin om zinnen uit liedjes te verzamelen, en films, en podcasts. Aanvankelijk deed ik dat op het weblog www.dedingendebaas.nl. Maar daar wil ik me meer richten op onderwijs en leren. Dus besloot ik een apart blog op te tuigen over boeken, lezen en taal.
Voor mijzelf een bewaarplek van al het moois dat ik tegenkom in tekst, beeld en geluid, en hopelijk voor de bezoeker een prikkelende verzameling van (overpeinzingen over) zinvolle verhalen.

In het Venndiagram bovenaan deze site schuiven twee harten over elkaar heen. Het linkerhart staat voor lezen, het rechter voor schrijven. Het overlappende deel heeft de vorm van een navigatiepin: op deze site moet je zijn als je zin hebt in teksten over taal. De liefde voor lezen dank ik aan mijn moeder, die voor schrijven aan mijn vader. Deze site draag ik aan hen op.

In de categorie De zin van het boek verzamel ik de zinnen uit de boeken die ik lees. Gedurende het jaar werk ik een overzicht bij, aan het eind van het jaar schrijf ik een terugblik.
In de categorie De boeken de baas bespreek ik boeken die naar mijn idee het lezen meer dan waard zijn.
In de categorie De woorden de baas deel ik algemene bespiegelingen over taal, zowel in geschreven of gesproken tekst als in uitgebeelde vorm.
Laat het vooral weten als iets je niet (of juist wel) zint!
– Fifi Schwarz